ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ- С ГРАМОТА ОТ ДА -КЪРДЖАЛИ
 На Международния ден на архивите – 9 юни, беше проведена традиционната среща на служителите на Държавен архив – Кърджали с граждани на Кърджали. На нея бяха връчени благодарствени грамоти на дарители на архивни документи за приноса им в обогатяване на Националния архивен фонд и по повод Празника на българската писменост и култура 24 май.

Сред наградените е и доц. д-р Тодор Черкезов, дм за неговата дейност за съдействието и помощта му оказана за ДА-Кърджали.
Публикувано на: 2016-06-11
0361 /6 83 48
МБАЛ