Свободно място за лекар, специализант за 2016г

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали обявява свободно място за лекар, специализант  както следва:


1. лекар, специализант по „ортопедия и травматология”- 1 бр.

За повече информация - човешки ресурси: тел. 0361 68249

Публикувано на: 2016-07-18
0361 /6 83 48
МБАЛ