10-ТЕ ПРИНЦИПА НА МЕДИКА И МЕНИДЖЪРА
На 16 септември по покана на МБАЛ ”Д-р Атанас Дафовски” в Художествената галерия „Станка Димитрова” бе представена книгата на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, „10-те принципа на медика и мениджъра”.  Това е книга, търсеща интегритета, баланса, хармонизацията между различните икономически, социални, научни, политически, етични и културни отношения и възможности за решаване на казуса “Здраве”. Включва много компоненти – от личната отговорност до рационалните политически решения, но най-много акцентира върху превенцията, промоцията на здраве.
Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, е роден на 18.03.1949 г. в гр. София. През 1973 завършва с пълно отличие Медицински университет /МУ/ – София. Създател и първи декан на Факултета по обществено здраве към МУ – София. Създател и изпълнителен директор на Здравноосигурителния фонд “Медико – 21”АД. Национален консултант по обществено здраве и здравен мениджмънт. Председател на Световния Парламент на българите, академик в БАН и член-кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж. Автор е на повече от 400 публикации и на 15 монографии, между които “Професия лекар”, “Път в медицината”, “Доброволно здравно осигуряване: стратегия на избора”, “Медицинска етика”, “Иновации в медицинското образование”. Носител е на наградите: „Златен Хипократ“, “Златно сърце”, “Златна Панацея”,, “Здравен политик и мениджър на годината” и др.
В книгата си “10-те принципа на медика и мениджъра” той споделя своя жив опит, говори за стъпките, водещи към успеха, разкрива основните стъпала към лидерството в медицината и здравеопазването. Търси мостовете, връзките с духовните ценности, скритите възможности в личните и обществените отношения, организации, системи и структури. Но най-много ги открива в съчетанието между материалното и духовното. Не затваря проблемите в смятаните досега специфични медикосоциални рамки, а вижда разрешението им в търсенето на взаимовръзките с образованието, възпитанието, етиката, морала, диалога, консенсуса, културата.


Публикувано на: 2016-09-17
0361 /6 83 48
МБАЛ