На Общо събрание на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение на 05.12 .2016г. за препредседател на УС  на НСОМБАЛ бе избрана д-р Нели Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ Д-р Тота Венкова АД - Габрово, а за председател на контролната  комисия – доц.д-р Тодор Черкезов,дм.изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД

Публикувано на: 2016-12-06
0361 /6 83 48
МБАЛ