СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ГЕНЕТИЧНО НОСИТЕЛСТВО НА ТАЛАСЕМИЯ

МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД, Кърджали


ОРГАНИЗИРА

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ


ЗА ГЕНЕТИЧНО НОСИТЕЛСТВО НА ТАЛАСЕМИЯ

Скринингът обхваща жени в начална бременност, деца на възраст до 1 година и техните родители.

ЗА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ :
ОТ 20 ФЕВРУАРИ ДО 24 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

В МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ

НА 2 етаж ОТ 10.00Ч. ДО 13.00Ч.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0361 68 438.


Таласемиите са генетични заболявания с голяма социална значимост, поради географското положение на България и нарастващия брой деца с форма на носителство. Определянето на предварителния риск в дадени брачни двойки би намалила риска от раждане на болно дете. Носителството на таласемичен ген е най-често безсимптомно и хората дори не подозират за него.
Носителството не може да стане заболяване след време. Все пак някой носители могат да развият умерена анемия, която може да бъде неточно диагностицирана като желязо – дефицитна анемия.
Все пак, с лабораторни тестове може лесно да се направи разлика между двете.


Публикувано на: 2017-02-13
0361 /6 83 48
МБАЛ