МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Стартира кампания за изследване на таласемичен ген

Стартира кампания за изследване на таласемичен ген

 На пресконференция обявена по повод кампанията за ГЕНЕТИЧНО НОСИТЕЛСТВО НА ТАЛАСЕМИЯ доц.д-р Черкезов обяви , че с кампании за профилактика и промоция на здравето през цялата 2017 г. МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" в Кърджали ще отбележи осемдесет и петата си годишнина. Той уточни, че инициативите са част от вътрешна програма на лечебното заведение, която цели по-близък контакт между болницата и нейните потенциални пациенти. Действията на болницата са насочени към това тя да не се възприема само като място за лекуване на хора, но и като място, където се промотира здраве, обясни доц. д-р Черкезов.
Сред дейностите са кампании за профилактика и скрининг на социално значими заболявания като диабет, катаракта и глаукома, рак на кожата, слънчева алергия, репродуктивно здраве и туберкулоза.
Първата от кампаниите е изследване за установяване на таласемия, тя стартира от понеделник и ще продължи до края на седмицата. Консултантът, молекулярният биолог от Пловдив Спас Джоглов даде повече подробности за скрининга. Нашата таргет група, към която се насочваме за изследвания, са хората в репродуктивна възраст и малките деца, защото таласемията се унаследява от здрави родители, подчерта миклобиологът Спас Джоглов. Тоест двамата родители могат да нямат никакви симптоми на този вид анемия, но когато и двамата носят специфичния мутантен ген, тяхното поколение би проявило бета таласемия.
В световен план носителите на гена на бета таласемията са 350 млн. души, каза доц. д-р Тодор Черкезов. В нашата страна има 262 пациента с доказана таласемия от този тип. Те по нищо не се разпознават. Затова нашата кампания е насочена към двойката родители, към профилактиката, каза доц. Черкезов.


Публикувано на: 2017-02-21
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници