Център за информираност на гражданите разкри МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”

         На 19 септември 2017г.  в МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” гр.Кърджали бе открит Център за информираност на гражданите, който е част Болничния център за обучение и развитие в лечебното заведение.

Дейността на Центъра за информираност ще е насочена към широка аудитория от граждани с различен възрастов и здравен статус, а не само към пациентите на болницата. Идеята е как да се опази здравето на здравите, подчерта доц. д-р Тодор Черкезов- изпълнителен директор. Центърът ще работи върху различни тематики, свързани с промоция на здравето, като „Психичното здраве”, „Остаряване и здраве”, „Училище за родители”, „Младите хора – радост в живота”, „Заедно срещу рака” и др.

 „Колкото и да се развива болничната и доболничната помощ, ако хората не знаят как сами да пазят здравето си, няма да има голям ефект. Центърът няма да бъде достъпен само за пациентите, а ориентиран към всички граждани, към обществото и всеки може да посещава тематичните срещи. В болницата ни работят специалисти и лекари, които могат да консултират гражданите, за да не се стига само до търсене на информация в интернет. Независимо от многото здравни форуми и интернет, основна тежест за болния имат думите на медицинския специалист“, подчерта доц. д-р Черкезов.

        Ръководител на новосъздадения Център за информираност е психологът Златка Лапанова с дългогодишен опит в работата по промоцията на здравето.  В 6 целеви  групи ще бъдат обхванати жители на региона на възраст от 15 до 65 години. Ще се използват интерактивни методи на обучение, ролеви игри, презентации, решаване на казуси и др.

Оценъчен показател за дейността на Центъра ще бъде подобрената степен на здравната информираност, която ще се установява чрез контролен тест.

        Изпълнителният  директор доц. д-р Тодор Черкезов обяви и първата инициатива  на Центъра за информираност на граждани. По повод Световния ден на мира – 21 септември, и Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Центърът стартира дискусия на тема „Как да постигнем вътрешен мир” с членовете на Спортно-интелектуален клуб „Ахридос”.


 

Публикувано на: 2017-09-19
0361 /6 83 48
МБАЛ