ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Уважаеми колеги,

        поздравявам Ви по случай 19 октомври – Деня на Българския лекар и празника на Свети Иван Рилски Чудотворец.

      Нека бъдем достойни за професията, която следваме, за обществото, за което се грижим, за страната, в която живеем. 

Хуманността и съпричастността са неразделни от нашата клетва, която както и досега продължава да бъде част от живота ни.

      да си пожелаем да бъдем живи и здрави, да бъдем почтени към тези които се обръщат към нас за помощ.

 

 
      Да продължим да работим за издигане престижа и името на българския лекар.

 Честит празник!


доц. д-р Тодор Черкезов, дм

Изпълнителен директор

Публикувано на: 2017-10-19
0361 /6 83 48
МБАЛ