Българо-гръцки проект за сътрудничество между областните болници в Кърджали и Комотини.Подобравяне на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешната медицинска помощ

Доц.д-р Тодор Черкезов изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД представи  българо-гръцки проект за сътрудничество между областните болници в Кърджали и Комотини, „Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобрявяне на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешната медицинска помощ“. Финансирането постъпва по Програма INTERREG V-A между двете страни. Общата му стойност е 1 359 467,3 евро, от които многопрофилната болница в Кърджали „Д-р Атанас Дафовски“ ще получи  560 110,04 евро.

Целта на проекта „MediciNet II“ е да подобри ефективността на първичната и спешната медицинска помощ в трансграничния регион на областите Кърджали и Родопи чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови здравни услуги и оборудване.

От Комотини в Кърджали пристигнаха д-р Георгиос Филипидис,директор на гръцката болница и д-р Папанастасиу, началник на отделението за спешни ситуации. Сред българските гости бяха заместник-областния управител Севда Камбурова, координаторът на КНСБ за региона Иванка Караколева, председателят на Регионалната колегия на БЛС д-р Магдалена Маринова, членът на борда на директорите на МБАЛ"Д-р Ат. Дафовски" д-р Спас Пасев, много лекари,медицински сестри.

Доц. д-р Тодор Черкезов подчерта, че това е втори проект с партньорите от Комотини и неговата цел е да надгражда постигнатото. Той представи очакваните резултати от проекта.

Целта на новия проект е болниците да имат по-високо технологично ниво и адекватна квалификация на персонала, както и да се подобри комуникацията и сътрудничеството между двете болници чрез разработване на IT-приложение.

     Идеята на проекта е една – подобряване на съществуващата здравна инфраструкура и предоставяните медицински услуги, създаване нови възможности за оказване спешна помощ, в болниците в Комотини и Кърджали, за да бъдат в състояние да посрещнат извънредни ситуации. В същото време обхватът на проекта е фокусиран върху системното надграждане на оказваната спешна медицинска помощ, което е от решаващо значение за хората от трансграничния регион. Полезността на оборудването и инфраструктурата  след периода на финансиране ще осигури оперативността и устойчивостта на двете болници, които ще покриват нуждите на населението на трансграничната област в продължение на много години след края на проекта.
        Същото се отнася и за новите информационни системи,  които ще бъдат разработени в рамките на проекта. Те са заявка за стратегически избор и за двете болници – подобряване на дейността и осигуряване на интегрирана подкрепа както на медицински персонал, който работи в отдалечени райони, така и на пациентите.
Д-р Филипидис припомни, че целта на предишния проект бе да се обслужат пострадалите от автомобилни катастрофи от двете страни на границата. Сега летвата е вдигната много по-високо. Болницата в Комотини ще получи модерно оборудване за операционни, ще бъдат обучени лекари, предвижда се интернет кампания. Работи се под мотото „Как да спасим живот“. Ще бъдат обучени 150 души, живеещи от двете страни в трансграничния регион, за оказване на помощ и реакция при случаи на катастрофи.

Медицинското оборудване , което ще получим ще подобри оперативните ни възможности за години напред.  В заключение доц. д-р Тодор Черкезов пожела на екипите на двете болници силен дух и ентусиазъм за успешното реализиране на Проекта, за подобряване здравното състояние на населението в съответствие с най-добрите европейски практики.

 

Публикувано на: 2018-02-12
0361 /6 83 48
МБАЛ