СЪОБЩЕНИЕ на Съвета на директорите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД,гр.Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ

на Съвета на директорите на

                                                                      МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД,гр.Кърджали 

    Във връзка с петъчното изявление на говорителката на Главния прокурор, касаещо седемте болници, намиращи се пред финансов фалит, сред които и Кърджалийската, Съветът на директорите се събра на извънредно заседание. Установи се, че към момента няма основание да се счита, че лечебното заведение е пред финансов колапс. През последните години лечебното заведение е приключвало дейността си с положителен финансов резултат, активите значително надвишават пасивите, което показва, че дружеството не е застрашено от фалит.Това показват данните, както на годищните отчети пред Общото събрание на акционерите, така и одиторските доклади на независимия експерт -счетоводител, който от години следи финансовото състояние на болницата всяко тримесечие. Проверките на акредитационни, административни и контролни органи не показват застрашаваща финансова нестабилност.
По текущото състояние: Няма забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения на персонала. Няма неплатени осигурителни и данъчни задължения. До момента няма блокирани банкови сметки. Въпреки известните трудности в навременното плащане към фирмите-доставчици, те имат доверие в лечебното заведение и всички заявки се изпълняват, съгласно сключените договори. Към момента няма закрити отделения, няма съкратени служители.Лечебното заведение разполага с необходимите медикаменти и консумативи за осъществяване на дейността си.
По отношение на предприетите от прокуратурата действия,съгласно посоченото от г-н Главния прокурор, че "проблемът е налице, когато на територията на общинско или държавно лечебно заведение функционира частна болница, която осъществява идентични, а не различни дейности / "Агенция Фокус"/, на територията на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД , гр.Кърджали няма регистрирана частна болница и извършване на дублиращи дейности.
На органите на прокуратурата ще бъде оказано пълно съдействие в тяхната работа.
Съветът на директорите се обръща към гражданите с апел да бъдат спокойни и да имат доверие в нашата болница, че тя към момента е в стабилно състояние и може да посреща потребностите на населението от болнична медицинска помощ.
Неизбежните предстоящи реформи в цялата здравна система, в съответствие с политиката на правителството, свързани с постигане на по-добра медицинска ефективност и финансова стабилност ще се извършват в интерес на хората и в постоянен обществен диалог.

За Съвета на директорите:
доц. д-р Тодор Черкезов, дм
изп.директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"
гр.Кърджали

Публикувано на: 2018-03-19
0361 /6 83 48
МБАЛ