Кампания за отговорно сексуално поведение

Дискусия на  тема: „Отговорно сексуално поведение” проведе БЦОР при  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали  за десетокласниците  от  СУ „Йордан Йовков” с класен ръководител Христина Митева.

Целта на информационната кампания е популяризирането на отговорността в сексуалния живот на младите хора.

 Дискутираха се  основните аспекти на отговорното сексуално поведение, факторите, които влияят върху формирането и развитието на култура на отговорно сексуално поведение.Публикувано на: 2018-03-28
0361 /6 83 48
МБАЛ