Съобщение

Във връзка с многобройните запитвания от страна на лекари, желаещи да специализират в Лечебното заведение, Ви уведомяваме:  свободни места за специализанти в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали към настоящия момент няма.

Желаещите да специализират в Лечебното заведение могат да получават актуална информация за свободните длъжности за специализанти от сайта на лечебното заведение. В обявата се посочват необходимите документи за кандидатстване и срокът за подаването им.

 

 

 


Публикувано на: 2018-06-27
0361 /6 83 48
МБАЛ