МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Доц.д-р Тодор Черкезов, пред Общинско Радио Кърджали -Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II)

Доц.д-р Тодор Черкезов, пред Общинско Радио Кърджали -Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II)

Тази седмица /9-15 юли 2018г./ ще бъдат стартирани обществените поръчки във връзка с реализирането на проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазването: Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешна медицинска помощ" (MediciNet II). Това съобщи директорът на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД Кърджали д-р Тодор Черкезов. Проектът, както знаете се изпълнява съвместно от Кърджалийската многопрофилна болница и от Многопрофилната болница «Шишманолу» в гр. Комотини и се финансира по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”. Неговата цел е подобряване на ефективността на първичната и спешна медицинска помощ в трансграничния регион на областите Родопи и Кърджали, чрез обновяване на съществуващите и създаване на нови медицински услуги и оборудване в двете партньорски болници.

Напредъкът по проекта и готовността на двете страни да обявяват стартирането на процедурите за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, както и за разработване на софтуерно приложение за здравен обмен бе коментиран и по време на проведената преди месец втора техническа среща на страните по проекта.

Повече за нея, както и за напредъка по реализацията на проекта, чуйте от директора на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” Кърджали доц.д-р Тодор Черкезов . Въпросите към него зададе Мария Стефанова.


  Този проект наистина е един надграждащ проект. Както добре се знае, с болницата в Комотини ние вече имаме един реализиран проект, който касаеше пътнотранспортните инциденти от двете страни на границата. Проект, който показва вече своята устойчивост, защото за съжаление, тези пътнотранспортни произшествия започнаха да зачестяват и дори болницата вече поддържа един арсенал от преводачи на румънски, английски и гръцки, за да може да се направи добра комуникация с хората, които попадат, за съжаление, и стават обект на тези пътнотранспортни произшествия.

 

Успешно предвиден проект във връзка със засиления туристически поток през Маказа, сега „MediciNet II”?

 

„MediciNet II” е наистина ориентиран към този поток, но тук по-скоро акцентът е върху оказване на спешна помощ в ситуация на отдалечените места покрай пътищата. Става въпрос за колаборацията между отделни села и махали, каквито има и от двете страни на границата. В тази връзка освен, че там има залегнали хардуерни и софтуерни продукти, които са изключително важни, за да се поддържа комуникацията с тези малки населени места, става въпрос за една информационна система, която има  локален характер. По проекта също е включено и  закупуване и доставка  на медицинска техника и апаратура, за някои спешни състояния, които трябва да бъдат диагностицирани, а разбира се и лекувани, защото по някой път диагностиката и лечението вървят заедно особено във времето на днешните инвазивни медицински  технологии, които съществуват.

 

През юни се проведе техническа среща между двете партньорски болници от Кърджали и Комотини. Какво бе отчетено на нея?

 

В рамките на тази среща ние направихме преглед на  това кой до къде е стигнал. Очевидно, че тази година е централната, за да стартира и да се реализира поне част от проекта. Гръцката страна мисля, че е добре подготвена и е стартирала добре, но трябва да имаме предвид, че нашият Закон за обществените поръчки и техните процедури не са  едно към едно. При нас съгласувателните процедури, одобренията преди да се пуснат самите обществени поръчки, са много сериозни и изискват едно голямо технологично време. Отделно самата обществена поръчка отива  някъде около три месеца, ако има обжалване, този срок се удължава. Дано да няма такова, но ние смятаме тази седмица да стартираме обществената поръчка след едно дълго съгласувателно време, което трябваше да бъде отделено за тази цел. Да стартираме обществените поръчки и от там нататък да се надяваме, че до края на годината поне ще реализираме част от тях. Казвам това имайки предвид, че документацията вече е почти готова. За софтуерните и хардуерни продукти е напълно готова. Документацията за финансиращата организация е също напълно готова, там се провежда също търг. Остава документацията, която е за медицинската техника и апаратура, която вече е съгласувана и се очаква последната дума на съгласувателната институция, за да я пуснем. Надявам се, че най-късно до 15 юли процедурите ще бъдат пуснати. От там нататък очаквам, че до края на  годината ще се реализира поне частта, която е свързана със софтуера и хардуера, разбира се, защо не и за медицинската техника, ако няма обжалване.

 

Предвидените обучения кога стартират?

 

Трябва да приключат тръжните процедури, за да се видят какъв вид апаратура ще бъде закупена и тогава ще започнат обученията  по проекта. Има обучения по общия мениджмънт по проекта, който включва  участие и на двете страни едновременно, на разменни начала. Това е хубаво, защото освен всичко останало се създават и персонални контакти , което винаги е в плюс при реализацията на един такъв проект.

 

Кога предстои  нова среща на двете партньорски страни?

 

През септември. Но тази среща вече не е за намерения, а за отчитане на резултати от двете страни и реализирани процедури до тогава.

 

 

 

 

 


Публикувано на: 2018-07-13
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници