Нови профилактични пакети за лабораторни изследвания

МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски "АД

 предлага 

профилактични пакети, които ще спомогнат за превенцията и профилактиката на социалнозначими заболявания 


ПАКЕТИ

за лабораторни изследвания     Пакет1                                                                                                                     4.00 лв

Малък профилактичен пакет ПКК + Урина


Изследването включва:
• Пълна кръвна картина - 22 показателя - (WBC, NEO%, LYM%, MONO%, EOS%, BASO%, NEO#, LYM#, MONO#, EOS#, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW;
• Урина - общо изследване 11 показателя - седимент, Ph, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв.


 Изследванията се извършват задължително на гладно след 12-часова пауза, задължително без прием на кафе или други напитки, съдържащи кофеин.
 Включва такса венозна манипулация.
 Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.


    Пакет 2                                                                                                                  8.00 лв

Пакет маркери за бъбречно заболяване


Изследването включва:

• Урея
• Креатинин
• Пикочна киселина
• Урина - общо изследване 11 показателя - седимент, Ph, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв.

Препоръчително е изследването да се прави сутрин, на гладно.
Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.

     Пакет3                                                                                                                   8.00 лв

Пакет мастен профил

Изследването включва:
• Общ холестерол
• Триглицериди
• HDL
• LDL

Препоръчително е изследването да се прави сутрин, на гладно.
Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.Пакет 4                                                                                                                   12.00 лв

Пакет за диабетици


Изследването включва:
• Двукратно изследване на кръвна захар – в 8.00ч. (на гладно) и в 11.00ч. (след нахранване)
• Гликиран хемоглобин
• Урина - общо изследване 11 показателя - седимент, Ph, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв.

Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.


     Пакет 5                                                                                                                 15.00 лв

Пакет за изследване на черния дроб и жлъчката


Изследването включва:

• ASAT, ALAT, GGT, Алкална фосфатаза, общ белтък, албумин, общ билерубин, директен билерубин
• Урина - общо изследване 11 показателя - седимент, Ph, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв.


Препоръчително е изследването да се прави сутрин, на гладно.
Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.


     Пакет 6                                                                                                                   20.00 лв

Пакет маркери за сърдечен инфаркт


 Изследването включва:


• СК – NAC
• СК – MB
• Тропонин - количествено

Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.

       Пакет 7                                                                                                                     30 лв.


 Малък пакет за изследване на щитовидна жлеза – TSH, fT4, anti-TPO


Изследването се прави сутрин, на гладно. Задължително е без прием на кафе или други напитки, съдържащи кофеин.
Включва такса венозна манипулация
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.

      Пакет 8                                                                                                           45.00 лв.

Изследване на 56 показателя - разширен профилактичен пакет


 Изследването включва:

• Пълна кръвна картина - 22 показателя и СУЕ - (WBC, NEO%, LYM%, MONO%, EOS%, BASO%, NEO#, LYM#, MONO#, EOS#, BASO#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW;
• Биохимични показатели - 23 показателя - кръвна захар, черен дроб (GGT, АSAT, ALAT,общ и директен билирубин, алкална фосфатаза), бъбреци (урея, креатинин), общ белтък, албумин, пикочна киселина, пълен мастен профил (общ холестерол, HDL - холестерол, LDL- холестерол, триглицериди), желязо и желязосвързващ капацитет, електролити (калий, натрий, хлориди), калций фосфор;
• Урина - общо изследване 11 показателя - седимент, Ph, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв.


Изследванията се извършват задължително на гладно след 12-часова пауза, задължително без прием на кафе или други напитки, съдържащи кофеин.
Включва такса венозна манипулация.
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.Пакет 9                                                                                                                  60 лв.


Пълно изследване на щитовидната жлеза - TSH, fT4, fT3, anti-Tg и anti-TPO


Повече за хормоните:
TSH е хипофизарният хормон, регулиращ функцията на щитовидната жлеза. fT4 и fT3 - са свободните, несвързани с плазмените белтъци, на метаболитно активните форми на щитовидните хормони тироксин и трийодтиронин. Anti-Tg, anti-TPO са антитела срещу структурите на щитовидната жлеза. Обичайно се изследва само anti-TPO, но в над 50% от случаите се наблюдава едновременно и/или самостоятелно увеличение на anti-TG.

Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.
Изследването се прави сутрин, на гладно. Задължително е без прием на кафе или други напитки, съдържащи кофеин.
Включва такса венозна манипулация
Изследването е подходящо за възрастни и за деца.
Не е необходимо предварително записване. Обслужването е според заетостта на клинична лаборатория.
Резултата се получава след 2 работни дни.

Към всеки пакет може да бъде включена консултация със специалист, след предварителна заявка на Централна регистратура.

Публикувано на: 2018-08-16
0361 /6 83 48
МБАЛ