Доц. д-р Тодор Черкезов с участие в Национална кръгла маса посветена на състоянието на системата на здравеопазването

По покана на Министъра на здравеопазването  доц. д-р Тодор Черкезов,дм, изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД   ще вземе  участие в Национална кръгла маса с международно участие посветена на състоянието на системата на здравеопазването в България и необходимите промени в здравния модел за осигуряване на по-добро и устойчиво здравеопазване .

Събитието е на 26 септември 2018г. в НДК .

Кръглата маса поставя началото на широк публичен дебат за развитието на здравното осигуряване в страната и предстоящите реформи в системата на здравеопазването. Целта е да се дискутират предимствата и недостатъците  на възможните промени ,за да се изгради и развие ефективно работещ модел, който да отговори в най-висока степен на потребностите на обществото.

В кръглата маса са поканени за участие водещи експерти на Световната банка и Световната здравна организация.


Публикувано на: 2018-09-20
0361 /6 83 48
МБАЛ