Изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” д-р Тодор Черкезов - с академично звание „професор”

       С решение на Академичния съвет на Медицинския университет-София от 23.10.2018г. на д-р Тодор Черкезов,дм е присъдено научното звание „професор” в областта на общественото здраве.От години д-р Черкезов е преподавател във Факултета по обществено здраве на МУ-София в Катедрата по здравна политика и мениджмънт и е извървял последователно научната кариера на докторант, асистент и доцент в най-голямото медицинско висше учебно заведение в България. Автор е на общо 88 научни труда,сред които три монографии,учебници и учебни пособия и над 71 публикации в научни списания и сборници.Значителна част от докладите са представени на конгреси,симпозиуми и конференции у нас и в чужбина.Цитиранията на научните му трудове са 119,както от наши,така и от чужди автори.


Публикувано на: 2018-11-07
0361 /6 83 48
МБАЛ