ПОКАНА
На 06.12.2018 г./четвъртък / от 11.00  в конферентната зала на болницата  ще се проведе дискусия на тема :

 

1.   HIV и СПИН  - проф.д-р Татяна Червенякова ,  изпълителен  директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД  ,Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД

2.   Клинично протичане на СПИН заболяване. Постекспозиционна  профилактика. –

доц. Ивайло Еленков, Началник отделение за лечение на пациенти с придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.

 


Публикувано на: 2018-12-05
0361 /6 83 48
МБАЛ