Водещи специалисти участваха в среща-дискусия за HIV и СПИН в МБАЛ"Д-р Ат. Дафовски" в Кърджали

На 06.12.2018г. в МБАЛ»Д-р Ат.Дафовски» се проведе  среща -дискусия на тема   HIV и СПИН.Клинично протичане на СПИН като тежко вирусно заболяване. Постекспозиционна  профилактика. Предпазни мерки за персонала в лечебното заведение. Лектори по темата бяха водещите в страната специалисти по инфекциозни болести  проф.д-р Татяна Червенякова  и доц. Ивайло Еленков . 
На дискусията присъстваха лекари и медицински специиалисти  от лечебното завение и РЗИ. Обсъдени бяха въпроси свързани с постекспозиционната профилактика и предпазните мерки при работа с вирусоносители и болни.

 Проф.д-р Татяна Червенякова е   изпълителен директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД  ,Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД-София.
А  доц. Ивайло Еленков, Началник отделение за лечение на пациенти с придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.

   


Публикувано на: 2018-12-06
0361 /6 83 48
МБАЛ