Благодарности към Кардиологично отделение
..Благодаря! Благодаря от сърце на всички тях!
Думите не стигат, за да изкажа благодарността си към д-р Бъзлянков, по специално към д-р Хаджиев, както и към цялото Кардиологично отделение за навременната им реакция, висок професионализъм, човешка загриженост и внимание, защото въпреки огромната си натовареност, всички те наистина работят в името на живота...
Защото това са хора с призвание , доказани професионалисти и диагностици, заслужаващи уважение и поклон!!Публикувано на: 2019-01-09
0361 /6 83 48
МБАЛ