МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Информационен ден под надслов „Как да спасим живот?

Информационен ден под надслов „Как да спасим живот?

Модерна медицинска апаратура ще намали необходимостта от трансфер на пациенти от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” Кърджали в по-големи лечебни заведения при извънредни ситуации. Това стана ясно днес по време на Информационен ден под надслов „Как да спасим живот”. Оборудването е осигурено по съвместен проект между болницата в Кърджали и тази в Комотини „Насърчаване на успешните основи на здравеопазването : Подобряване на сътрудничеството между болниците в прилагането на спешната медицинска помощ” или / MediciNet II /, финансиран по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ 5 – А Гърция - България 2014-2020. Проектът е на стойност 1, 336 млн. евро като бюджетът на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” Кърджали е в размер малко над 560 хил. евро. Проектът бе представен от Димка Добринска, ръководител на проекта. Програмата на информационния ден включваше няколко акцента. Маргит Георгиева представи ролята на лабораторната диагностика при вземане на адекватни и своевременни решения за лечение на спешни състояния. За „Ехокардиографията - основен метод за диагностика на сърдечно-съдови заболявания” говори Йорданка Георгиева, а д-р Георги Табаков запозна присъстващите с „Ендоскопските методи за лечение в областта на урологията и травматологията”.
"Оборудването е предназначено за диагностика и лечение в областта на кардиологията, травматологията, клиничната лаборатория, урологията и спешната медицина", каза  проф.д-р Тодор Черкезов и допълни, че медицинската апаратура вече е доставена и монтирана.

     
   
Публикувано на: 2019-01-22
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници