МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”- Кърджали с награда за лечение на пациенти с исхемичен инсулт


На трета Национална среща на невролозите в България, посветена на лечението на болните с исхемичен мозъчен инсулт , Европейската организация по инсулт / ESO European Stroke organisation/ награди МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”- Кърджали , която е покрила европейските критерии за лечение на болни с инсулт Stroke ready hospital.
Болницата е регистрирана и в европейския регистър на RES-Q къмESO .

Основен акцент на срещата беше поставен върху провеждането на тромболитичната терапия в болничните отделения, образната диагностика и ендоваскуларната терапия.
„Всяка секунда е ценна. ”Времето е мозък” е мотото на голям европейски и световен проект,в който е включена и болницата. Проекът е насочен към намаляване на смъртността, инвалидизацията и подобряване на функционалната активност на пациентите , чрез скъсяване на времето от приемането на пациента в болницата до стартирането на тромболитичната терапия .
В срещата участваха изпълнителният директор на лечебното заведение проф.д-р Тодор Черкезов,дм,,началникът на неврологичното отделение в болницата д-р Йордан Караиванов, директорът на ЦСМП-Кърджали д-р Атанас Митков и главен фелдшер Даниела Делчева.  

Публикувано на: 2019-02-15
0361 /6 83 48
МБАЛ