Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ Лекарят и Човекът
Лекар, ръководител и човек, когото хората помнят

Има хора и личности,чиито съдби са предопределени да носят в себе си „вкусът на времето”,в което са живели, да се сливат с конкретния исторически момент, а той да намери най-добрата си характеристика чрез тях.Те не са подвластни на неумолимия ход на времето,тях не ги застига неизбежната забрава в гигантския водовъртеж на бързопроменящия се свят.Със своя живот и дейност те са се превърнали в онзи необходим морален и професионален императив,без който бихме загубили посоката на движение.
Такава личност е д-р Атанас Дафовски. Носител на най-добрите черти на българския национален характер през ХХ век, плътно свързан със своя роден край и трудолюбивото му население -скромен,с родопско обаяние и дружелюбие, с голяма любов към човека,природата и красотата.
Въпреки всички житейски несгоди и трудности,съпътстващи неговите детски и юношески години,той неотклонно следва своите мечти да получи добро образование и да се влее в редиците на прогресивната българска интелигенция от предвоенния период, борейки се за по-добро бъдеще и социални правдини на своя народ.През целия си живот д-р Дафовски вярва в този свой идеал,защитава го с делата си ,не му изневерява никога.
Участието на младия Атанас Дафовски в Отечествената война,бедните и изпълнени със страдания и лишения следвоенни години,ориентират социалномислещата му личност към медицината.Тази професия като най-хуманна и най-близкостояща до хората,според него,би му помогнала да развие своя потенциал и да работи това ,което мечтае и желае най-много.
Няма нищо изненадващо в това,че след завършване на висшето си медицинско образование ,д-р Атанас Дафовски се завръща в обичания от него Родопски край,в гр.Кърджали,където има болница ,и където наученото от него може да бъде пълноценно приложено в интерес на пациентите. Следват години на много труд до самозабрава,всеотдайност до себераздаване,етичност и принципност до себеотрицание. Д-р Дафовски се утвърждава като отличен лекар интернист,а впоследствие и завеждащ отделението по вътрешни болести. Независимо от многобройните му административни задължения и активно участие в обществения живот,той никога не забравя,че е лекар, винаги намира време да консултира и лекува хора,потърсили неговата помощ.А тези хора никак не са малко, до края на неговата активна лекарска практика.
Мощен тласък на способности и управленски талант дава назначаването на д-р Атанас Дафовски за главен лекар на болницата през 1960 година. Пред новия ръководител на окръжната болница се изправят редица предизвикателства –изграждане на многопрофилност и разкриване на нови отделения, утвърждаване на следдипломната квалификация на медицинските кадри, въвеждането на нови диагностични и лечебни методи, борба със социалнозначимите болести и подобряване на здравните показатели за състоянието на населението.Поел своите отговорности като мисия,д-р Дафовски ръководи огромния колектив на болницата със силата на своята убедителност като уважаван лекар, безспорен авторитет, тънък педагог и добър психолог, който умее да сплотява и да разрешава най-заплетените и конфликтни ситуации,каквито се случват често в големите лечебни заведения. Той успява да изгради ядро от високопрофесионални и с широка медицинска култура и личностни качества лекари,които дълги години са уважавани и признавани не само в Кърджалийски окръг ,но и в университетските болници в гр.Пловдив, и в гр.София. Младите лекари се ползват със специално внимание от ръководителя на болницата,учат се от него на задълбочено изследване и етично отношение към болния човек без разлика на произход,етнос,пол и възраст.
Д-р Атанас Дафовски ръководи окръжната болница в Кърджали близо четвърт век. Неговото стратегическо мислене и широк кръгозор подсказват,че на гр.Кърджали е необходима нова болница,която да отговори на нарасналите потребности на населението в този динамично развиващ се край на нашата страна.Той убеждава властите да предприемат действия за проектиране и построяване на нова болнична сграда и лично ръководи проектантските и строителните работи, до завършване на обекта.
Впоследствие предприема всички необходими действия за модерното обзавеждане и медицинско оборудване на сградата. И така на входната пътна артерия на града извисява снага най-мащабната и модерна сграда за своето време -истински дворец на здравето, с архитектурна идея на отворена книга,обърната на юг – там, където се раждат,живеят и се трудят хората от пробудения и преобразен Кърджалийски край. Построяването на новата болница предопределя друг мащаб на областното здравеопазване, дава нови възможности и перспективи за развитие на медицинските съсловия и осигурява съвременни условия за лечение на гражданите. С право те се гордеят със своята болница,която днес напълно заслужено и оправдано носи името на своя първостроител- д-р Атанас Дафовски.
Фолклорът пази много легенди и предания за вградени сенки в чешми и сгради,построени с любов.Ние не знаем какъв ще е фолклорът след сто години,но не е изключено да се роди легенда за един главен лекар,който е вградил в книговидната сграда на окръжната болница не само сянката,но и ума и душата си.Може да звучи пресилено за един тих и скромен човек,лишен от стремеж за слава и себепоказване.Но то е самата истина,защото е подвиг да вградиш себе си в един колектив,в един храм на здравето,в спасен човешки живот!
Може би има някакъв скрит замисъл в това,че д-р Атанас Дафовски е роден на 8 април, само ден след Международния ден на здравето.Истински апостол на здравеопазването на област Кърджали,той е навсякъде първи.Той е първият лекар в Източните Родопи,носител на високото звание заслужил лекар на Р.България.Но най-голямата награда в живота му остава любовта и благодарността на хората, на които той посвещава целия си съзнателен живот,професионална компетентност и творческа енергия. Неговото лично обаяние,добра дума за всеки и широко отворено сърце, не могат да бъдат забравени.
Днес,когато отбелязваме 100 години от рождението на д-р Атанас Дафовски в дълбокопроменените обществени и социално-икономически условия, все повече си даваме сметка,че през определено време историческата реалност ражда по необходимост ярки личности, които да трасират пътя, по който вървим и като пътеводна звезда да посочват вярната посока. Такава личност за здравеопазването през ХХ век е д-р Атанас Дафовски.
Дълбоко съм убеден, че тези, които го познавахме, тези, които само са чували за него и тези, които идват с мощния заряд на младостта и вярата в непреходната стойност на лекарската професия, ще пренесат през годините примера, който д-р Дафовски ни остави – за вярно служене на народ и Родина-не с приказки и високопарни лозунги,а с дела!
 проф.д-р Тодор Черкезов, дм
 изпълнителен директор
на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”-АД


              
Публикувано на: 2019-04-08
0361 /6 83 48
МБАЛ