МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ „ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ” –КЪРДЖАЛИ

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ „ОБЩЕСТВЕНА КОАЛИЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ” –КЪРДЖАЛИ

              На 19 април 2019г. в залата на ДТ „Д.Димов”,гр.Кърджали се състоя юбилейно тържество по повод 20 години Обществена коалиция за здраве и програма СИНДИ.

Дейността на Обществената коалиция е насочена към промоцията на здравето , здравословния начин на живот и профилактиката на хроничните незаразни болести. Програма СИНДИ е осъществена успешно в Кърджали на два етапа -1996-2007г и 2007-2017г.под надслов „Нашето здраве е в нашите ръце”.Хиляди граждани са изследвани безплатно по отношение кръвно налягане,липиден профил,кръвна захар.Обзаведени са профилактични кабинети с голям социален ефект.Разработени и реализирани са европейски проекти по трансграничното сътрудничество с Р.Гърция. От 2011г програма СИНДИ е с насоченост към детското здраве под надслов „Здрави деца в здрави семейства”. В направените профилактични изследвания на възрастни и деца са включени редица структурни лабораторни звена и медицински специалисти на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски”-АД,гр.Кърджали.

          Председателят на Обществената коалиция за здраве инж.Хасан Азис –кмет на Община Кърджали връчи благодарствен юбилеен плакет на проф.д-р Тодор Черкезов,дм за активната му работа като секретар на Обществената коалиция. С плакети бяха удостоени също така проф.д.р Жени Стайкова,дмн -зам.председател на коалицията и проф.д-р Цекомир Воденичаров,дмн като доайен на общественото здраве в България.


Публикувано на: 2019-04-22
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници