Десет стъпки към успешно кърмене
България се е подписала под този документ на Световната здравна организация и Unicef. Всички здравни заведения, в които жените раждат и се осъществяват грижи за новородените, трябва да изпълняват следните десет изисквания: 1. Да имат писмени насоки за поощряване на кърменето, с които редовно да се запознава целият персонал на заведението. 2. Всички сътрудници да бъдат обучени теоретически и практически, за да могат да изпълняват основните насоки за поощряване на кърменето. 3. Всички бременни жени да бъдат информирани за предимствата и практическото осъществяване на кърменето. 4. Да се дава възможност на майките да слагат детето на гърдата още в първите минути след раждането. 5. Персоналът да обяснява конкретно на майките как да слагат бебето на гърдата и как да запазят и стимулират производството на мляко дори при раздяла с детето си. 6. На новородените да не се дават нито течности, нито други храни като добавка към майчиното мляко, ако това не се препоръчва по здравословни причини. 7. Майките и децата трябва да бъдат настанявани заедно и да не бъдат разделяни. 8. Персоналът да окуражава майките да кърмят бебетата според потребностите им. 9. На кърмачетата да не се дават гумени биберони или залъгалки. 10. Да се поощрява създаването на групи за кърмене и да се осигурява контакт за майките с тези групи при изписването от болницата или родилния дом.
Публикувано на: 2007-08-01
0361 /6 83 48
МБАЛ