Кампания „Здравето е в твоите ръце“ провеждат съвместно МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД и Практическа Академия Контрол на Инфекциите

           На 7 и 8 май 2019 г. в град Кърджали,  се проведе двудневно събитие под надслов „ЗДРАВЕТО Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ”. Мероприятието е по съвместната инициатива на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД. Подобни кампании са проведени вече в градовете София, Варна, Русе, Плевен и Стара Загора.


Идеята на кампанията е насочена към ежедневно повишаване на качеството на хигиенната и хирургична дезинфекция и миенето на ръцете, в името на профилактиката на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), за които основен фактор са мръсните ръце.


Втората цел на кампанията е повишаване на културата на различните възрастови групи в обществото по отношение личната хигиена, миенето на ръцете и използването на алкохол-съдържащи дезинфектанти в ежедневието, с което инициаторите от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД и МТИ ООД целят да се намали броят на заболелите от инфекции, пренасяни от ръцете.

         


Публикувано на: 2019-05-08
0361 /6 83 48
МБАЛ