МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ ПОСЕТИ МБАЛ”Д-Р АТ.ДАФОВСКИ”АД

МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ ПОСЕТИ МБАЛ”Д-Р АТ.ДАФОВСКИ”АД

На  27.06.2019г.  по покана на проф.д-р Тодор Черкезов ,д.м.,изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД  министърът  на здравеопазването г-н Кирил  Ананиев и неговият  екип  посети МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД.

Поканата е свързана с финализиращата част на  проект по “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва­нето: Подобряване на сътрудничест­вото между болни­ците в прилагането на спешна медицин­ска помощ" (MediciNet II), финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020”, съгласно договор №B2.9a.01.

Заключителната  среща по проекта Кърджали -Комотини с участие на представители,лекари и общественици от двете страни се проведе  в конферентната  зала на хотел” Арпезос” и в нея взе участие министър  Кирил Ананиев.

          Министърът на здравеопазването  посети  ОАИЛ и операционен блок на болницата, изцяло обновени  със средства по трансграничните проекти Кърджали - Комотини  на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД.Посети и отделението по хемодиализа.    

          В рамките на посещението си г-н Кирил Ананиев  проведе среща с болничните директори от областните болници в  Кърджали , Хасково и Смолян.

     

 

 

Публикувано на: 2019-06-27
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници