Съобщение
Съгласно чл.17, ал.1 от Вътрешните правила на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали за сключване на договори за съвместна дейност - тук 

Публикувано на: 2019-09-17
0361 /6 83 48
МБАЛ