МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва¬нето: Подобряване на сътрудничест-вото между болни¬ците в прилагането на спешна медицин¬ска помощ" (MediciNet II)

Проект “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва¬нето: Подобряване на сътрудничест-вото между болни¬ците в прилагането на спешна медицин¬ска помощ" (MediciNet II)

Публикувано на: 2019-09-02
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници