Апел

          УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

                       В дните на национално изпитание, свързани с разпространението на коронавирусната инфекция, ръководството на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”АД се обръща с апел към граждани и фирми да подпомогнат болницата с  финансови средства за закупуване на респиратори, защитно облекло, консумативи  и дезинфектанти, които са необходими за справяне със създалата се ситуация.  

     В този труден момент всеки дарителски жест има голямо значение за болницата на която всички  разчитаме.                          

 

       Благодарим Ви!

 Сметката, на която можете да дарите средства е:

МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД

BIC: IABGBGSF

IBAN : BG25 IABG 7497 1000 2433 03

Интернешънъл Асет Банк АД- Клон Кърджали

Публикувано на: 2020-03-24
0361 /6 83 48
МБАЛ