БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!
МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски”АД
БЛАГОДАРИ на всички дарители за добрата воля и проявената съпричастност към лечебното заведение в борбата с коронавирусната инфекция.

Дарение от клуб на БМЧК – Джебел
Георги Андреев
Българска асоциация на ПЗГ –Кърджали
Сунай Мехмедов -с.Чорбаджийско
Айнур Тефикова Чакалова

Благодарим Ви за съпричастността!
Публикувано на: 2020-03-31
0361 /6 83 48
МБАЛ