Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ
Конкурсът за заемане на длъжностите за лекар, специализант по „Педиатрия” ще се проведе на 24.04.2020г. от 9,30 часа в кабинета на д-р М. Запрянов- зам. директор.  
На  5 етаж - Администрация.
Публикувано на: 2020-04-21
0361 /6 83 48
МБАЛ