СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО  ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА COVID-19

 

Ръководството  на МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД  съобщава, че пробите за изследване  за COVID- 19 се  вземат всяка сутрин от 8.30 – до 10.30 часа  в специално  предназначеното  за целта помещение до външния вход на инфекциозно отделение.

Резултатите ще се получават на същото място на следващия ден от 11.00 до 12.00часа.

Публикувано на: 2020-05-11
0361 /6 83 48
МБАЛ