Важна информация

Във връзка със Заповед № РД-01-262 и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка обявената с Решение №325 на МС ОТ 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната се  въвеждат  следните временни противоепидемични мерки на територията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - Кърджали, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.:

1. Забраняват се свижданията в отделенията на лечебното заведение.

2. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица.

3. Да се спазва  дистанция между лицата най- малко 1,5 м един от друг.

4. При непосредствено обслужване на пациенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м е задължително използването на предпазна маска за лице или предпазен шлем.

5. Всички служители на територията на лечебното заведение са длъжни да имат поставени предпазна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата.

6. Всички външни лица, които влизат в лечебното заведение са длъжни да имат поставени предпазна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата.


Публикувано на: 2020-05-19
0361 /6 83 48
МБАЛ