Благодаря на всички лекари, сестри, санитари и на немедицинския персонал на лечебното заведение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Изказвам благодарност на екипа на Инфекциозно отделение за отлично създадената организация и всеотдайна работа по приема и лечението на пациенти с корона вирус. В резултат на качественото и в пълен обем проведено лечение на 30.06.2020 г. бяха изписани в много добро общо състояние 5 /пет/ от пациентите с COVID – 19. Натрупаният опит ще помогне на всички от нашата болница да преминем заедно през пандемията и да запазим здравето и устрема си за нови предизвикателства и победи. Благодаря на Д-р Маринова, Благодаря на Д-р Бурдева, Благодаря на Стела Каракашева и на всички сестри и санитарки от Инфекциозно отделение!

 Изказвам благодарност на колегите успели в тези трудни времена да изпълнят и преизпълнят заложения бюджет на отделението и да покажат, че въпреки пандемията те могат да бъдат добри лекари и добри мениджъри, за което още веднъж им благодаря:

 Благодаря на Д-р Велева – Н-к Неонатология

Благодаря на Д-р Караиванов – Н-к Неврологично отделение

Благодаря на Д-р Дерменджиев – Н-к Хемодиализа

Благодаря на Д-р Милчев – Н-к Хирургично отделение

Благодаря на Д-р Райкова – Н-к Вътрешно отделение

Благодаря на Д-р Пасев – Н-к Ортопедия и травматология

Благодаря на Д-р Базлянков – Н-к Кардиологично отделение

Благодаря на Д-р Димитрова – Н-к ОАИЛ

Благодаря на Д-р Мурат – Н-к Очно отделение

Благодаря на Д-р Бошняшка – Н-к Кожно-венерологично отделение

Благодаря на Д-р Митрушева – Н-к отделение за Продължително лечение

 

Благодаря на екипа на АГО, дарили много радост на родителите, чиито деца проплакаха в ръцете на нашите лекари и акушерки!

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря на екипа на Микробиологична лаборатория, преодолял много трудности и доказал, че всичко е извършено професионално и качествено!

 

Благодаря на Спешно отделение за чудесно свършената работа по триажа на пациентите, включително и на съмнителните за COVID – 19, и предпазвайки нас, работещите  в лечебното заведение от разпространение на COVID – 19!

 

Благодаря на Д-р Вълчева – Н-к ПФО за отзивчивоста и професионализма при  диагностицирането и лечението на пациенти съмнителни за COVID – 19!

 

Благодаря на екипите на Образна диагностика и Клинична лаборатория за помощта и чудесно свършената работа при диагностицирането и лечението на пациенти с COVID – 19!

 

Благодаря на служителите от Болнична хигиена осигурили с работата си спокойствие сред нас!

 

Благодаря на всички лекари, сестри, санитари и на немедицинския персонал на лечебното заведение за чудесната работа в екип, и за куража и спокойствието, с които изпълняват ежедневните си задължения! Работейки заедно и с една цел – да преодолеем пандемията с най-малко загуби  - ще бъдем силни и успешни!

 

 

 

 

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

Изпълнителен директор

Публикувано на: 2020-07-01
0361 /6 83 48
МБАЛ