ОБЯВА за придобиване на специалност
ОБЯВА

Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 90/12.02.2020г., издадена на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2020г.:
• Лекар, специализант по „Педиатрия”- 1 място финансирано от държавата за 2020г.;
• Лекар, специализант по „Нервни болести”- 2 места за 2020г.;
• Лекар, специализант по „Нефрология”- 1 място за 2020г.;
• Лекар, специализант по „Гастроентерология”- 1 място за 2020г.;
• Лекар, специализант по „Пневмология и фтизиатрия”- 1 място за 2020г.;............... виж тук  обявата  Публикувано на: 2020-07-01
0361 /6 83 48
МБАЛ