МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Защо болницата в Кърджали носи името на д-р Атанас Дафовски

Защо болницата в Кърджали носи името на д-р Атанас Дафовски

Проф.д-р Тодор Черкезов, дм -  Защо болницата в Кърджали носи името на д-р Атанас Дафовски


Името на един лекар завинаги ще остане в историята на кърджалийското здравеопазване – д-р Атанас Дафовски – патронът на Многопрофилната болница в Кърджали.

През 1959 година  Кърджали е обявен за окръжен център и болницата става окръжна. Разширява се поликлиничната и стационарната дейност. През следващата, 1960 година, главен лекар става д-р Атанас Дафовски.

Любимата му фраза остава: “Един лекар си уплътнява времето, като чете медицинска литература. Дори и в работно време. Това не е повод за упрек, а за похвала”


С проф. д-р Тодор Черкезов разговаря Павел Тенчев   тук може да чуете    

https://darikradio.bg/zasto-bolnicata-v-kardzali-nosi-imeto-na-d-r-atanas-dafovski.html


Павел Тенчев  -Дарик радио


Публикувано на: 2020-08-12
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници