КОНКУРСИ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД

КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ  В МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД ГРАД КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 16.09.2020г. В КАБИНЕТА НА Д-Р М.ЗАПРЯНОВ- ЗАМ.ДИРЕКТОР /5 ЕТАЖ АДМИНИСТРАЦИЯ/ В СЛЕДНИЯ РЕД:

  

1. За лекар, специализант по „анестезиология и интензивно лечение от 09.00 часа

2. За лекар, специализант попедиатрия” от 10.00 часа

3. За лекар, специализант по „нервни болести” от 11.00 часа 

4. За лекар, специализант по „нефрология” от 12.30 часа

5. За лекар, специализант по „гастроентерология” от 13.30 часа

6. За лекар, специализант по „пневмология и фтизиатрия” от 15.00 часа

 

 

Публикувано на: 2020-09-02
0361 /6 83 48
МБАЛ