На 1.ХІІ.2007г. от 12.00 ч.в стола на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД ще бъде открита кухня за социално слаби
На 1.ХІІ.2007г. от 12.00 ч.в стола на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД ще бъде открита кухня за социално слаби, Програмата е съвместна инициатива на община Кърджали , ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЕДИННОСТ И СОЦИАЛНОСТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ- София, и МБАЛ”д-р Ат.Дафовски”АД Програмата , която започва е първа по рода си. Тя е осъществена с участието на общината. Кърджали е първата и за сега единствена община,която предприема подобно начинание и в сътрудничество с болница и гражданско сдружение. Включването в програмата да се базира върху едновременното наличие на посочените критерии: 1. Бедност – лица с доходи под 120 лв. 2. Възраст – лица в над трудоспособна възраст или получаващи пенсия, поради нетрудоспособност. 3. Увредено здраве – лица с физически увреждания и тежки хронични болести. 4. Самотност – самотни лица без семейства и близки или без тяхната подкрепа.
Публикувано на: 2007-11-29
0361 /6 83 48
МБАЛ