Съобщение относно провеждане на конкурс за специализанти
Конкурсът за заемане на длъжностите за лекар, специализант по ще се проведе, както следва:

• За лекар, специализант „по физикална и рехабилитационна
медицина” на 25.02.2021г. от 11,00 часа в залата на Администрация- 5 етаж.
• За лекар, специализант „по урология” на 25.02.2021г. от 12,00 часа в
залата на Администрация- 5 етаж.
Публикувано на: 2021-02-12
0361 /6 83 48
МБАЛ