На 1 декември в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали бе открита социална кухня.
На 1 декември в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали бе открита социална кухня. В продължение на три месеца 60-70 души в неравностойно и затруднено положение ще получават безплатно топла храна. Инициативата за този проект е на Община Кърджали, Гражданско сдружение “Единност и солидарност за икономически просперитет“- София и Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски “. Кърджали е първата по рода си община в страната, която предприема подобно начинание. Общият бюджет, с който стартира програмата е 4 500 лв, осигурен от общината и Гражданско сдружение ЕСИП. С тази програма ние няма да решим всички проблеми на хората , защото това е една скромна помощ, но вярваме, че през зимните месеци и в дните на свещените празници и за християни ,и мюсюлмани, това е един добър жест. Най – радостното е ,че за първи път гражданска структура съвместно с общината и нашето здравно заведение помагат на хора в затруднено положение. Това е важен знак, че вече обществото ни проявява признаци на солидарност, каза в приветствието си д-р Тодор Черкезов - изп. директор на МБАЛ. Реализирането на този проект е потвърждение, че социалната политика се осъзнава не само като задължение на държавата и местната власт, но и на гражданските структури, каквато е Сдружението за “Единност и солидарност за икономически просперитет”. Този проект е уникален не само защото за първи път се реализира в Кърджали, но и защото така на практика се осъществява публично- частно партньорство в посока на една социална политика, каза в словото си кметът инж Хасан Азис и заяви ,че Община Кърджали ще съдейства социалната кухня да продължи да работи и след месец февруари като се разширява кръга на подпомаганите хора както от Кърджали, така и от по –малките населени места. Гражданско сдружение “Единност и солидарност за икономически просперитет” –София е създадено с цел да подпомага утвърждаването и развитието на съвременното гражданско общество, развито пазарно стопанство и социална държавност. В него членуват инженери, лекари, художници, спортисти, архитекти, културни и обществени дейци. На тържеството по откриване на социалната кухня в Кърджали присъстваше и неговият председател Георги Йорданов. Вера Будьонова от Сдружението поздрави всички, подкрепили реализирането на първия проект в Кърджали. Топлата храна по програмата ще се получава два пъти седмично в специални вакуумирани пакети. Кухненският бокс на болницата е изцяло обновен, отговаря на всички хигиенни изисквания, столовата предлага уют и модерно обслужване. Първото приготвено меню включваше супа, руло “Стефани” и десерт. На тържеството в събота бяха дошли повече от гражданите, включени в програмата. Първите пакети те получиха лично от кмета на община инж. Хасан Азис и изп. директор на болницата д-р Тодор Черкезов.
Публикувано на: 2007-12-04
0361 /6 83 48
МБАЛ