Днес повече от всякога е необходимо да бъдем отзивчиви към болката и страданието каза за Радио Кърджали изпълнителният директор на болницата проф.д-р Тодор Черкезов.

Проф.д-р Тодор Черкезов: Днес повече от всякога е необходимо да бъдем отзивчиви към болката и страданието

Ние сега истински оценихме какво означава здравето, че то е това онова безценно камъче, най-търсеното, най-красивото и това, което няма цена. Нека всички в този момент си спомним и за великата препоръка на Сервантес: Нищо не ни струва толкова евтино, и не се цени толкова скъпо, като вежливостта. Тоест да бъдем вежливи към нашите пациенти, към тези, които се обръщат към нас, да не демонстрираме умора, отчаяние и нежелание за работа".

 каза за Радио Кърджали изпълнителният директор на болницата проф.д-р Тодор Черкезов.

Публикувано на: 2021-04-06
0361 /6 83 48
МБАЛ