ВАЖНО- МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!

ВАЖНО- МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ!

 

Във връзка с Обява, публикувана на сайта на Лечебното заведение на 17.05.2021г., Ви уведомявам за допусната техническа грешка в броя на местата финансирани от държавата за лекар, специализант по „инфекциозни болести“, моля същата да се чете:

 

·       лекар, специализант по „Инфекциозни болести“- 1 място финансирано от

държавата за 2021г.

Публикувано на: 2021-05-26
0361 /6 83 48
МБАЛ