Свободни работни места за лекари

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, град Кърджали

ОБЯВЯВА 

 2 свободни работни места

за лекари с придобита специалност „кожни и венерически болести“.

Телефон за информация 0361/ 68  249 - Човешки ресурси.

Публикувано на: 2021-07-02
0361 /6 83 48
МБАЛ