ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ разкри МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” -Кърджали

Във връзка с Националната Здравна Стратегия (2021-2030) и в изпълнение на разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г.. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски„АД, Кърджали разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Съгласно основополагащите принципи, заложени в тези стратегически документи, всяко дете следва да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраве и на улеснения за лечение на заболявания и за възстановяване на здравето си. С оглед това, водещ подход в програмата ще е използването на холистичния модел на грижа, при който детето и семейството са в центъра на всички интервенции. Управлението на детското здраве изисква специфични за всяка възраст мерки, които трябва да стартират още преди бременността на майката и да обхванат всички възрастови периоди до 18-годишна възраст.

В Здравно-консултативен център се предоставят информационни дейности, специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително и от психолози, за деца с увреждания и деца с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение. Чрез Здравно-консултативен център се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледът, който се полага съгласно Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Чрез Здравно-консултативен център се организират и домашни посещения на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които специалист от лечебното заведение е преценил необходимостта от провеждане на консултация в домашни условия.
Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.

Очаквани резултати от дейността на Центъра:
Повишаване на информираността на населението по въпросите на репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и грижите за децата.
Подкрепа за родителите за развиване на умения за грижа за недоносените деца и децата с увреждания и специални потребности.
Повишаване на качеството и увеличаване на обхвата на здравни услуги за бременни и деца извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Оптимизиране и разширяване на действащите профилактични и скринингови програми при бременни и деца.
Подобряване на достъпа до качествени и ефективни здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца.
Осигуряване на комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания и деца с увреждания.

Центърът ще работи всеки делничен ден от 13.00 до 19.00 ч.

Събота: от 08.00 до 10.00ч.

Координатори: Севинч Емин и Сейнур Мюмюн.

Тел.: 0886569327; 0886962226Публикувано на: 2021-12-08
0361 /6 83 48
МБАЛ