Обява специализанти

 

ОБЯВА

 

            Съгласно заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали с № 319/12.04.2022г.,  издадена  на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали обявява конкурс за следните места за специализация за 2022г.:

·         Лекар,специализант по „кардиология”- 1 място за 2022г.

 Ще се проведе конкурс по документи и интервю. Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в Деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали в срок  от един месец от публикуване на обявата.


Публикувано на: 2022-04-12
0361 /6 83 48
МБАЛ