В Кърджали бе представен сборникът „Възрастната генерация на България - социално-демографски профил, позиции и ценности" дело на 30 български учени

 ВТА  Валентина Стоева   

Сборникът „Възрастната генерация на България - социално-демографски профил, позиции и ценности", включващ научни статии на 30 български учени, бе представен днес в Кърджали от доц. д-р Геновева Михова, един от авторите на труда и един от основателите на Института по демография на БАН, сегашен Институт за изследване на населението и човека.

Тя бе в града по покана на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" и нейния директор проф. д-р Тодор Черкезов. Пред присъстващите подчерта, че това е най-новият сборник, посветен на проблема на стареенето и на възрастните хора у нас. Част от авторите в него са от институтите по обществени науки на БАН, от почти всички университети в страната, както и шестима представители от Кърджали. 

В сборника е поместена оценка за процеса на стареене на населението в България и националните особености. „Според последните данни, с които разполагам, една трета от населението на България е на възраст над 65г.“, каза доц. д-р Михова.....  тук  

 

Публикувано на: 2022-04-12
0361 /6 83 48
МБАЛ