Юбилейната научна онлайн конференция „ЧОВЕК, ОБЩЕСТВО, МЕДИЦИНА“

Юбилейната научна онлайн конференция „ЧОВЕК, ОБЩЕСТВО, МЕДИЦИНА“

ще се проведе  на 27.04.2022г. / сряда /от 14.00ч. 


Информация за присъединяването към Google Meet

Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/fde-qyqg-ftb

 

Публикувано на: 2022-04-27
0361 /6 83 48
МБАЛ