Покона за лекарски колегиум

На 18 май 2022г. в конферентната зала на болницата от   11ч ще се проведе  медицински колегиум  на тема“ Белодробни болести и  медицинска онкология“ с гост-лектори от Тракийския университет гр.Одрин. 

-проф. д-р Осман Хатипоглу - специалист по белодробни болести към Медицински факултет на Тракийски университет Одрин; зам. ректор на  Тракийски университет  Одрин

- проф. д-р Зафер Кочак - специалист  Медицинска радиология и Онкология към Медицински факултет на Тракийски университет гр. Одрин,

 както проф.  д-р Мурат Тюркйълмаз - зам. ректор на Тракийски университет гр. Одрин  

и  Къванч Ада - секретар - Тракийски университет Одрин.

Канят се всички лекари и   професионалисти по здравни грижи , които проявяват  интерес към  срещата.

 

                             

                                                                  От ръководството на

МБАЛ“Д-р  Атанас  Дафовски“АД

 

 

 

Публикувано на: 2022-05-17
0361 /6 83 48
МБАЛ