ПОКАНА

На 07 .06.2022г. от 11.30ч. в Дома на здравето-РЗИ, гр.Кърджали, проф.д-р Андрей Кехайов- президент на Югоизточно-европейски Медицински Форум (ЮЕМФ) ще представи книгата“ Системен подход и системен процесен анализ в здравеопазването“.
Тази книга е предназначена за стотиците смели жени и мъже , посветили своите знания , умения ,вълнения , тревоги и възторзи в полза на трудния реформаторски демарш на българското здравеопазване .
Книгата“ Системен подход и системен процесен анализ в здравеопазването“ е и акт на признание , благодарност и морален дълг към всички допринесли за развитието на здравния мениджмънт, като теория , практика и изкуство. Канят се всички които имат интерес към разглежданата тематика , лекари, мениджъри , професионалисти по здравни грижи.
Публикувано на: 2022-06-04
0361 /6 83 48
МБАЛ