СЪОБЩЕНИЕ - конкурс за заемане на длъжностите за лекар, специализант

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсът за заемане на длъжностите за лекар, специализант по  ще се проведе, както следва:

 ·        За лекар, специализант „по кожни и венерически болести”  на

29.06.2022г. от 10,00 часа в кабинета на заместник- директора по медицинската част.

 

Публикувано на: 2022-06-20
0361 /6 83 48
МБАЛ